Laadukkaat pohjatyöt kestävän rakennuksen perustana

Kaivuupalvelu Saarinen toteuttaa omakotitalosi ja kesämökkisi pohjatyöt laadukkaalla työjäljellä ja aina sovitussa aikataulussa. Talonpohjan rakentaminen luo vaivattoman perustan rakentamiselle pohjasta ylöspäin.

Pohjatöiden tekeminen vaatii ammattitaitoista osaamista, jotta rakennuksen perusta jaksaa kantaa kiinteistöä painumatta vuosikymmeniä. Huolella tehty perusta on myös palvelus ympäristölle, sillä ammattilaisen tekemällä työllä varmistuu siitä, ettei turhia purkutarpeita ilmene eikä rakenteista valu maaperään sitä pilaavia aineita.

Kaivuupalvelu Saarinen huomioi aina talojen pohjatöissä rakennuspaikan ja maaperän erityisvaatimukset, sillä ne vaikuttavat merkittävästi kestävään lopputulokseen. Huolehdimme talon pohjatöiden yhteydessä maansiirtotöistä ja maa-ainestoimituksista.

Ilman vahvaa perustaa ei synny kuin huojuva talo ja vaikeasta korjattavia vaurioita. Talopohjan pitää kestää yksinkertaisesti siitä syytä, että rakennus seisoo perustuksen varassa koko elinkaarensa ajan.

Ota yhteyttä »

Pohjatutkimus

Ennen perustustöitä on tehtävä pohjatutkimuksen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Kaavoitetulla alueella kunta on yleensä jo saattanut tehdä jonkinlaisen pohjatutkimuksen, jonka olemassaolo kannattaa selvittää. Kunnan pohjatutkimus ei kuitenkaan riitä uudisrakennuksen valmiiseen pohjarakennussuunnitteluun, joten siksi tutkimus täytyy joka tapauksessa teettää. Myös maaperätutkimus on tehtävä, mutta sen pakollisuuden voi varmistaa kunnan omasta rakennusvalvonnasta.

Pohjatututkimusten ja suunnitelmien kustannukset eivät yleensä talon rakentamisen kokonaisbudjetissa ole suuret ja siksi niissä ei kannata säästää, sillä verrattain pienellä rahalla lunastaa itselleen varmuuden siitä, ettei taloa pureta tai tulevaisuudessa odota suuri lasku.

Kaivuupalvelu Saarinen on käytettävissäsi kaikissa talopohjatöissä, kun työt siirtyvät suunnittelusta toteutukseen. Otamme huomioon pohjatutkimuksessa selvitetyt maakerrosten ja -lajien ominaisuudet ja pohjaveden korkeuden.

Ota yhteyttä

Suoritamme työn aina laadukkaalla kalustollamme

Omakotitaloa rakentaessa huomioimme pohjatöissä maa-aineksen kantavuuden ja maaston muodot, joiden perusteella valitsemme perustamistavan. Mahdollisia perustusvaihtoehtoja ovat yleiset matalaperustukset ja kevyiden rakennusten pilariperustukset. Kaivuupalvelu Saarinen arvioi kohteet aina yksilöllisesti, joten voit lähestyä meitä suoraan yhteydenottolomakkeella.

Suoritamme työn aina laadukkaalla, nykyaikaisella ja järeällä kalustollamme.

Kaivuupalvelu Saarinen toimii Lammilla ja Hämeenlinnassa sekä noin 50 kilometrin säteellä toimipaikoista.

Ota yhteyttä

 

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ