Vesirakennamme ajatellen tonttisi ja ympäristön hyvinvointia

Vesistöjen rakentamisella tarkoitetaan rakennustöitä, jotka liittyvät vesien käyttämiseen, niiden suojelun edistämiseen tai esimerkiksi tulvien ehkäisemiseen.

Tavallisia vesirakennelmia ovat padot, penkereet ja tekojärvet. Myös rantojen ruoppaus ja uomien tekeminen on osa vesirakentamista.

Kaivuupalvelu Saarinen on vesirakentamisen kokenut ammattilainen, joka on erikoistunut virtausten säännöstelyyn patojen ja kosteikkojen rakentamisella Hämeenlinnassa ja lähiseuduille Kanta-Hämeessä.

Vesirakentaminen estää sinilevän rantautumisen

Vesirakentaminen on tärkeä osa vesistönsuojelua, sillä sen avulla on mahdollista sekä säilyttää että parantaa vesistöjä. Patojen ja kosteikkojen rakentaminen, altaiden kaivaminen ja ojien kunnostustyöt saavat vesistöt voimaan paremmin, kun ne toimivat eli virtaavat ongelmitta.

Parhaimmillaan vesirakentamisen avulla voi päästä eroon esimerkiksi mökkirannan sinilevästä. Sinilevän pääsemisen rantaan voi estää kätevästi muun muassa sinileväpuomilla. Vesirakentaminen on tehokas keino sinilevän torjuntaan, sillä yksittäinen kotitalous ei voi vaikuttaa sinilevän syntymiseen. Sinilevää muodostuu, kun vedessä on liikaa ravinteita. Koska syntymistä ei voi estää, kannattaa pitää huoli sen asianmukaisesta torjumisesta.

Ota yhteyttä »

Aarreaittojen asiantuntija Kanta-Hämeessä

Kaivuupalvelu Saarinen on rakentanut pitkään toimivia ja luonnon hyvinvointia edistäviä kosteikkoja. Kosteikolla tarkoitetaan kovanmaan ja avoveden välille sijoittuvaa maata, kuten matalia järviä ja merialueita, soita ja muita vettyneitä maa-alueita.

Kosteikkoja kutsutaan luonnon aarreaitoiksi, sillä monipuolisen kasviston vuoksi ne tarjoavat runsaasti ravintoa monipuolisille lajeille. Kosteikko on oiva tapa estää myös rehevöitymistä, sillä se imee tehokkaasti ravinteita itseensä. Suomessa Itämeri on yksi esimerkki tehokkaasta kosteikkorakennustyöstä, sillä alueen hyvinvointia edistetään kosteikoilla. Rehevöitymisongelmat eivät kuitenkaan ole vain Itämeren vaiva, vaan niistä kärsivät myös monet sisävedet ja joet. Tästä syystä vesirakentamisen ammattilainen kannattaa hälyttää paikalle, kun havaitsee ensimerkkejä vesistöjen epäsuotuisasta kehityssuunnasta.

Kosteikkojen teho perustuu veden virtaamisen hidastumiseen, jolloin rehevöitymistä edesauttavat ravinteet ehtivät imeytyä kasvillisuuteen.

Kaivuupalvelu Saarinen arvioi aina kohteen vesirakentamistarpeet yksilöllisesti ja etsii parhaan mahdollisen ratkaisun. Olemme vesistöjen asialla kattavasti Kanta-Hämeessä päätoimipaikkanamme Hämeenlinna.

Tavoitat Kaivuupalvelu Saarisen numerosta 050 409 7466 tai yhteydenottolomakkeella.

Vastaamme kaikkiin yhteydenottoihin mahdollisimman pian.

Vesirakentaminen on usein luvanvaraista

Kaivuupalvelu Saarinen hoitaa vesirakentamisen työt Hämeenlinnan alueella joustavasti, nopeasti ja aina ympäristön parasta ajatellen. Meille vesirakentaminen on arkipäivää ja hoidamme kaikki työt joustavalla ammattitaidolla. Palvelemme monia yhdistyksiä, joille vesiensuojelu on sydämen asia.

Noudatamme työssämme vesirakentamisen periaatetta siitä, että sen hyötyjen täytyy olla mahdollisia haittoja suuremmat. Vesirakentaminen vaikuttaa vedenkorkeuteen, virtaukseen ja pohjanmuotoon, mutta se ei saa vaikuttaa kalakantaan tai rajoittaa vesialueen käyttöä.

Jos vaikutukset ovat suuria, tarvitaan vesirakentamiseen lupa, jonka myöntää aluehallintovirasto. Padon tai penkereen rakentaminen on aina luvanvaraista, ja niiden rakennustyön päättymisestä ja valmiin rakennelman käyttöönotosta on ilmoitettava. Kaivuupalvelu Saarinen auttaa sinua kaikissa kysymyksissäsi ja lupa-asioissa.

Kaikki vesirakentamisen palvelumme on saatavilla Hämeenlinnassa ja Lammilla sekä niiden lähialueilla 50 kilometrin säteellä.
Maisemoinnit ja viherrakentamispalvelut Hämeenlinnan alueella

Kaivuupalvelu Saarisen palveluvalikoimaan kuuluvat myös maisemoinnit ja viherrakentaminen, joten voimme tarjota vesirakentamisen lisäksi monipuoliset ympäristön ilmeeseen liittyvät palvelut.

 

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ